Įmonių energetikos įrenginių eksploatavimo techninės dokumentacijos parengimas veiklos atestatui gauti: elektros įrenginių eksploatavimo; šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo; gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo; suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo; naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo.   Įmonių energetikos įrenginių įrengimo techninės dokumentacijos parengimas veiklos atestatui gauti: elektros įrenginių eksploatavimo; ...

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos elektros energetikos sektoriaus valstybinio valdymo, reguliavimo, priežiūros ir kontrolės bei veiklos elektros energetikos sektoriuje organizavimo teisinius pagrindus, taip pat reglamentuoja elektros energijos gamintojų, paslaugų teikėjų, vartotojų ir valstybinį elektros energetikos sektoriaus reguliavimą, priežiūrą ir kontrolę vykdančių institucijų tarpusavio santykius elektros...